Pozvánka k účasti v pracovních skupinách k plánování sociálních služeb

Zveme Vás k účasti na pracovních setkáních v souvislosti s tvorbou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období let 2025-2027. Předmětem setkání je diskuze nad budoucím rozvojem sociálních služeb v Praze s ohledem na potřeby jejích obyvatel. V rámci diskusí bude věnován také prostor vyhodnoceným datům z dotazníkového šetření, realizovaného na podzim 2023.

Dotazník pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb (listopad 2023)


Do pracovních skupin se v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mohou zapojit zástupci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, zástupci městských částí, odborná veřejnost a dále osoby, jimž jsou sociální služby určeny. Jednání pracovních skupiny proběhnou v určených termínech v lednu 2024. Kapacita jedné skupiny činí 15 osob.

Pro účast v pracovní skupině je nezbytné se zapsat do online tabulky, kterou naleznete na odkazu u příslušné tematické skupiny. V případě, kdy budete zapsáni v příslušné pracovní skupině a nebudete se moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, prosíme o odebrání Vašeho jména z registrace, aby se jednání mohl případně zúčastnit někdo jiný.

Pokud bude kapacita účastníků v příslušné pracovní skupině naplněna, uveďte své jméno do seznamu náhradníků. V případě, že se uvolní místo, budete v závislosti na pořadí registrace osloveni s nabídkou účasti.

Vzhledem k bezpečnostním opatřením v budovách MHMP budete po příchodu do prostor odboru sociálních věcí vyzváni k prokázání totožnosti. Pokud Vaše jméno nebude uvedeno v seznamu účastníků příslušné skupiny, nebudete se moci jednání zúčastnit.   

Přehled oblastí a termínů pracovních skupin

Pozn. jednotlivé oblasti vychází z priorit uvedených v kapitole 4. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2022 – 2024.

Pracovní skupina 1.

 • Oblast: Podpora a péče u osob se zdravotním znevýhodněním, tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a u osob s chronickým onemocněním
 • Termín a čas konání: středa 10. ledna 2024, 10:00 – 13:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE

Pracovní skupina 2.

 • Oblast: Podpora a péče u osob vyžadujících vysokou míru podpory
 • Termín a čas konání: čtvrtek 11. ledna 2024, 10:00 – 13:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE

Pracovní skupina 3.

 • Oblast: Podpora a péče u osob v seniorském věku
 • Termín a čas konání: čtvrtek 11. ledna 2024, 14:00 – 17:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE

Pracovní skupina 4.

 • Oblast: Podpora dětí a mladistvých osob v oblasti duševního zdraví
 • Termín a čas konání: pátek 12. ledna 2024, 10:00 – 13:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE

Pracovní skupina 5.

 • Oblast: Podpora dospělých osob v oblasti duševního zdraví
 • Termín a čas konání: středa 24. ledna 2024, 10:00 – 13:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE

Pracovní skupina 6.

 • Oblast: Podpora jednotlivců a rodin v nepříznivé sociální situaci
 • Termín a čas konání: čtvrtek 25. ledna 2024, 10:00 – 13:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE

Pracovní skupina 7.

 • Oblast: Podpora osob bez domova a osob bezdomovectvím ohrožených
 • Termín a čas konání: čtvrtek 25. ledna 2024, 14:00 – 17:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE

Pracovní skupina 8.

 • Oblast: Podpora osob se závislostním chováním a osob vedoucích rizikový způsob života
 • Termín a čas konání: pátek 26. ledna 2024, 10:00 – 13:00
 • Místo konání: odbor sociálních věcí MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1 (zasedací místnost v přízemí)
 • Maximální kapacita: 15 účastníků (1 účastník za organizaci)
 • Přihlášení do skupiny na odkazu ZDE
V případě dotazů se obracejte na koordinátora pro plánování sociálních služeb, Mgr. Jana Matěje Bejčka
(tel.: +420 778 533 764 e-mail: jan.matej.bejcek@praha.eu).

 

27. listopadu 2023
27. listopadu 2023