Veřejné připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 - 2021

Hlavní město Praha zveřejňuje k připomínkovému řízení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019 -2021 (dále jen „SPRSS“). Připomínky k SPRSS zasílejte na předepsaném formuláři na emailovou adresu: tereza.eichlerova@praha.eu do 12. 11. 2018 (včetně).

 

 

29. října 2018
29. října 2018