Veřejné připomínkové řízení návrhu SPRSS na období 2022-2024

Vážená paní, vážený pane,

k veřejnému připomínkovému řízení je předkládán návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022–2024 (dále jen „SPRSS“).


Veřejné připomínkové řízení se realizuje v termínu od 10. 8. 2021 do 10.9. 2021.


Připomínky lze podávat výhradně prostřednictvím formuláře, který slouží k zaslání připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k novému SPRSS pro období 2022-2024. Formulář je nastaven pro vypořádání maximálně deseti připomínek, v případě vyššího počtu připomínek, je třeba vyplnit a odeslat další připomínky na novém formuláři. Na připomínky zaslané jinou formou nebude brán zřetel.

S případnými dotazy se obracejte emailem na PhDr. Terezu Eichlerovou (tereza.eichlerova@praha.eu) a Mgr. Jindřicha Exnera (jindrich.exner@praha.eu).

 

10. srpna 2021
10. srpna 2021