Základní informace

Cíle sociální pomoci

  • Základním cílem sociální pomoci je zajistit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím nabídky široké škály sociálních služeb
  • Dalším cílem sociální pomoci je dostupná nabídka takových sociálních služeb, která lidem umožní žít v jejich přirozeném prostředí
  • Neméně důležitým cílem sociální pomoci je také smluvní princip, který člověka v nepříznivé sociální situaci staví do aktivní role. Jeho objektivizované potřeby a projev vůle by měly být určující pro zvolení formy pomoci

Formy sociální pomoci

Sociální pomoc, poskytovaná prostřednictvím sociálních služeb je rozdělena do tří forem:

  • pobytové služby, kterými se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb
  • ambulantní služby, což jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázená do zařízení sociálních služeb bez ubytování
  • terénní služby jsou služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí
23. dubna 2008
23. dubna 2008