Aktuálně pořizované úpravy

Přehled úprav

 

Zadání
Ukončení pořizování
 • Změna/úprava č. U 1302//01 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/12 ze dne 20. 6. 2019
Návrh - společné jednání
Zamítnutí návrhu
 • Změna/úprava č. U 1215/01 – zamítnutí návrhu změny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/13 ze dne 20. 6. 2019
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U: 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1216/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01, 1305/01 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 5.2.2019 do 14.3.2019
 • Opatření obecné povahy
 • Informativní seznam vyjádření
 • Změny U: 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1175/01, 1216/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 byly schváleny usnesením ZHMP č. 12/9 ze dne 12. 12. 2019 a vydány OOP č. 66/2019
 • Změna U 1261/01 byla schválena usnesením ZHMP č. 16/7 ze dne 16.4.2020 a vydána OOP č. 67/2020
Návrh - veřejné projednání
Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání

Zadání
 • pořízení úprav vlny 02 (U: 933, 954, 1172, 1250, 1268, 1270, 1280, 1284, 1289, 1300, 1306) schváleno usnesením ZHMP č. 19/27, 19/28, 19/29 ze dne 15.9.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn úprav vlny 02 od 13. 2. 2017 do 15. 3. 2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněný k návrhu zadání úprav vlny 02
 • Schválené zadání změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.  U 954/02, U 1172/02, U 1250/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22.2.2018, č. 35/23 ze dne 22.3.2018, č. 37/48, 37/49 a 37/50 ze dne 17.5.2018 a č. 38/16 ze dne 14.6.2018
 • Schválené zadání změny vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.  U 933/02 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/8 ze dne 25.4.2019
Návrh - společné jednání
Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • pořízení změn/úprav zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/78, 38/79, 38/80, 38/81, 38/82,38/83, 38/84, 38/87, 38/89, 38/90 a 38/93 ze dne 14. 6. 2018
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U: 1224/03, 1307/03, 1308/03, 1309/03, 1310/03, 1311/03, 1312/03, 1313/03, 1314/03, 1315/03, 1316/03, 1317/03, 1318/03, 1319/03, 1320/03, 1321/03, 1322/03, 1323/03, 1324/03, 1325/03 a 1326/03 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 9. 7. 2019 do 15. 8. 2019
 • Opatření obecné povahy
 • Informativní seznam vyjádření
 • Změny U: 1224/03, 1308/03, 1309/03, 1310/03, 1312/03, 1313/03, 1314/03, 1316/03, 1317/03, 1320/03, 1322/03, 1323/03, 1324/03, a 1325/03 byly schváleny usnesením ZHMP č. 19/16 ze dne 10. 9. 2020 a vydány OOP č. 77/2020
 • Změny U: 1318 a 1326 byly neschváleny usnesením ZHMP č. 19/17 ze dne 10.9.2020
 • Změna U: 1311/03 byla schválena usnesením ZHMP č. 20/11 ze dne 15. 10. 2020 a vydána OOP č. 81/2020
 • Změna U 1307 byla neschválena usnesením ZHMP č. 25/9 ze dne 18.3.2021
 • Změny U: 1315, 1319 a 1321 byly schváleny usnesením ZHMP č. 25/8 ze dne 18.3.2021 a vydány OOP č. 97/2021

Zadání
 • pořízení úprav vlny 04  (U: 1110 , 1113, 1236, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349)  schváleno usnesením ZHMP č. 25/38 ze dne 30. 3. 2017, usnesením ZHMP č. 26/16 ze dne 27. 4. 2017, usnesením ZHMP č. 33/15 ze dne 28. 1. 2018 a usneseními ZHMP č. 38/79, č. 38/80, č. 38/81, č. 38/83, č. 38/84, č. 38/85, č. 38/86, č. 38/90, č. 38/91, č. 38/92 ze dne 14. 6. 2018.

 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny úprav 04 od 24. 9. 2018 do 24. 10. 2018
 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny úprav 04
 • Schválené zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 1236, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1348 a 1349  usnesením ZHMP č. 12/10 ze dne 12. 12. 2019.
 • Neschválené zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 1110 a 1347 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/11, ze dne 12.12.2019.
 • Schválené zadání změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 1331 a 1332 usnesením ZHMP č. 38/26 a č. 38/27 ze dne 16. 6. 2022.

Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 2.9.2020 a veřejné vystavení návrhů změn: 1236/04, 1327/04, 1328/04, 1329/04, 1330/04, 1333/04, 1334/04, 1335/04, 1336/04, 1337/04, 1338/04, 1339/04, 1340/04, 1341/04, 1343/04, 1344/04, 1346/04, 1348/04 a 1349/04 vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 17.8.2020 do 2.10.2020 včetně
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 2.9 2020 od 14:00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/444911676/49fadaa3c0
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2499 
 • Informativní seznam vyjádření, uplatněných k návrhům změn 1236/04, 1327/04, 1328/04, 1329/04, 1330/04, 1333/04, 1334/04, 1335/04, 1336/04, 1337/04, 1338/04, 1339/04, 1340/04, 1341/04, 1343/04, 1344/04, 1346/04, 1348/04 a 1349/04 vlny 04 úprav  Územního plánu sídelního útvaru hl. m. v rámci společného jednání.

 • Změna U 1342/04 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 20/9 ze dne 15. 10. 2022

Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04 vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 8.9.2021 do 15.10.2021 včetně.
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 8.10 2021 v 10:00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/587797375/70bd2a78ec
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2602
 • Změny U 1236/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 39/18  ze dne 8. 9. 2022  a vydány OOP č. 160/2022
 • Změna U 1334/04 byla schválena usnesením 39/30 ze dne 8. 9. 2022 a vydána OOP č. 169/2022
 • Změna U 1113/04 byla schválena usnesením 39/35 ze dne 8. 9. 2022 a vydána OOP č. 172/2022
 • Změna U 1327/04 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 39/31 ze dne 8. 9. 2022
 • Změna U 1339/04 byla schválena usnesením 6/19 ze dne 14. 9. 2023 a vydána OOP č. 188/2023.

Návrh – společné jednání

Zadání
 • pořízení změny/úpravy U 1345/00  schváleno usnesením ZHMP č. 38/92 ze dne 14. 6. 2018.
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 od 24. 10. 2018 do 23. 11. 2018
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
 • Neschválené zadání změny/úpravy U 1345 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/9 ze dne 17.10.2019.

Návrh
 • pořízení změn/úprav zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/95, 39/96, 39/97, 39/98, 39/99, 39/100, 39/101, 39/103 ze dne 6. 9. 2018
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav U: 1350/05, 1351/05, 1352/05, 1353/05, 1354/05, 1355/05, 1356/05, 1357/05, 1358/05 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 9. 7. 2019 do 15. 8. 2019
 • Opatření obecné povahy
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změn vlny 05 úprav
 • Na základě výsledků projednání bude návrh změny U 1353/05 upraven a v souladu s § 55b odst. 7 ve spojení s § 53 odst. 2 opětovně veřejně projednán.
 • Změny U 1350/05, U 1351/05, U 1354/05, U 1355/05, U 1356/05, U 1357/05, U 1358/05 byly schváleny usnesením ZHMP č. 19/10 ze dne 10. 9. 2020 a vydány OOP č. 71/2020
 • Změna U 1352/05 byla schválena usnesením ZHMP č. 29/12 ze dne 9. 9. 2021 a vydána OOP č. 110/2021
Návrh – opakované veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn vlny úprav 06 (U: 1359, 1360, 1361) schváleno usneseními ZHMP č.39/95 a 39/102 ze dne 6.9.2018
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny úprav 06 od 12.2.2019 do 14.3.2019
 • Informativní seznam vyjádření uplatněný k návrhu zadání vlny 06 úprav
 • Schváleno zadání změn vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy U 1359 a U 1360 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/12 ze dne 12.12.2019
 • Schváleno zadání a následné pořizování zkráceným postupem (podle § 55a Stavebního zákona) změny vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy U 1361 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/13 ze dne 12.12.2019
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání a veřejné vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 22. 6. 2020 do 7. 8. 2020 včetně
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 8. 7. 2020 od 9.00 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/425053294/f474d7d637
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn U 1359/06 a U 1360/06 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 7/22 a 7/23 ze dne 23.5.2019 a č. 8/14 ze dne 20. 6. 2019
Návrh - veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn vlny úprav 08 (U: 1365, 1366, 1367) schváleno usneseními ZHMP č. 4/4 ze dne 28. 2. 2019 a č. 7/21 ze dne 23. 5. 2019
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny úprav 08 od 2. 9. 2019 do 2. 10. 2019
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 08 úprav
 • Schváleno zadání změn vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy U 1365 a U 1367 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/7 ze dne 11. 6. 2020
 • Pořizování změny U 1366 vlny 08 úprav přerušeno usnesením č. 19/23 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 10. 9. 2020
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání a veřejné vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365 a U 1367 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 26. 1. 2021 do 15. 3. 2021 včetně
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 11. 2. 2021 od 9.30 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/488949165/30d56c4e0a
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn U 1365 a U 1367 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 9/15 a 9/16 ze dne 19. 9. 2019
Návrh - veřejné projednání
18. srpna 2014
18. srpna 2014