Územní studie

Formulace použitá v § 67 odst. 2 a) zákona umožňuje pořizovat územní studii jako univerzální územně plánovací podklad.  Ustupuje se od přísného rozlišování územních studií podle způsobu jejich využití. Nové budou již jako široce využitelný koncepční materiál zadávány a pořizovány, u vybraných starších se možnosti využití rozšíří i o rozhodování v území.  Zákon dále ukládá vypustit nejpozději do konce září 2024 z evidence údaje o urbanistických studiích, zpracovaných před rokem 2006.

Pro aktuální informace o územních studiích v konkrétních lokalitách kontaktujte Oddělení územně plánovacích podkladů.

Informace o jednotlivých územních studiích lze dohledat také v Evidenci územně plánovací činnosti obcí v systému iLAS.

Přehledová mapa

Zobrazení přehledové mapy na celou obrazovku

25. května 2022
28. června 2024