Stavební uzávěry

Stavební uzávěrou, respektive územním opatřením o stavební uzávěře, lze ve vymezeném území omezit nebo zakázat stavební činnost. 


Podmínky pro vydání územního opatření o stavební uzávěře, jeho obsah, postup pořízení a vydání jsou uvedeny ve stavebním zákoně (viz § 123, § 124, § 127 a § 128 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). 


Pro území hlavního města Prahy je příslušná k vydávání územních opatření o stavební uzávěře Rada hlavního města Prahy, která také rozhoduje o výjimkách ze stavebních uzávěr. 


O povolení výjimky ze stavební uzávěry se žádá prostřednictvím odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Michal Polko
E-mail michal.polko@praha.eu
Telefon 236 005 806
6. května 2022
28. června 2024