Změny 16 (Z: 3255-3264/16)

Zadání
  • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č.  39/104, č. 39/108, č. 39/112, č. 39/113, č. 39/114,  č. 39/116 a č. 39/118 ze dne 6 . 9. 2018.

  • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 16 od 12.2. 2019 do 14.3.2019 včetně.

  • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 16

  • Schválené zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 3255, 3256, 3258, 3259 a 3263 usnesením ZHMP č. 12/17 ze dne 12.12.2019 a změny č. 3257 usnesením 13/10 ze dne 23.1.2020.

  • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§55a Stavebního zákona) změny vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3264 usnesením ZHMP č. 12/18 ze dne 12. 12. 2019.

  • Neschválené zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3260 a 3262 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/11 ze dne 23.1.2020 a č.12/19 ze dne 12.12.2019

Návrh - veřejné projednání
19. listopadu 2018
19. listopadu 2018