Zahraniční spolupráce v dopravě

Hlavní město Praha je členem nejen českých ale i několika zahraničních organizací, iniciativ a sdružení, v jejichž rámci sdílí know how a získává nové informace v oblasti udržitelné mobility.

Jedná se například o sdružení měst Eurocities nebo POLIS, která je sítí měst pro inovace v dopravě. Další mezinárodní sítí měst, která sdružuje města a regiony podporující udržitelnou mobilitu, je CIVITAS.

Praha se také účastní projektů meziregionální spolupráce. Hlavní město Praha se v roce 2017 jako partner připojilo ke 2 dopravním projektům v rámci programu Interreg Europe zaměřeného na zvyšování efektivity regionálních politik. Jedná se o projekty INNOTRANS a InnovaSUMP. Program Interreg Europe funguje na principu spolupráce evropských měst a regionů, které se od sebe navzájem učí a svým partnerům předávají inovativní a osvědčená řešení. Mezinárodní aktivity v oblasti dopravy zajišťuje odbor dopravy. 

V zahraniční spolupráci jsou aktivní také odborné organizace města jako Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (www.iprpraha.cz), Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. (www.dpp.cz), ROPID (www.pid.cz) a Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. (www.tsk-praha.cz).

 

 

3. dubna 2018
29. dubna 2024