Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu (KCD) je poradním orgánem Rady hl. m. Prahy  (Rada HMP) v oblasti dopravní a rekreační cyklistiky.

KCD vyhodnocuje aktivity města a jím zřízených organizací a vydává stanoviska k předkládaným návrhům a materiálům. Následně poskytuje Radě HMP návrhy a doporučení k dalšímu rozvoji.

KCD se skládá ze zástupců hl. m. Prahy a odborné veřejnosti. Členy KCD, předsedu i tajemníka jmenuje Rada HMP. Samotná jednání KCD jsou sice neveřejná, ale zápisy z nich musí být zveřejněny do sedmi dnů na webových stránkách města.   

ČLENOVÉ KOMISE

Předseda:

Členové:

 • MgA. Petr Vilgus, Ph.D. 
 • JUDr. Monika Krobová Hášová
 • David Horatius
 • Tomáš Prousek
 • Ing. Arch. Tomáš Cach
 • Ing. Pavel Polák
 • Ing. Daniel Mourek
 • Ing. Vratislav Filler, Ph.D.
 • Ing. Květoslav Syrový
 • Martin Kontra
 • RNDr. Miroslav Prokeš
 • Filip Ježek
 • Ing. Filip Kolerus
 • Ing. Michal Švadlenka
 • Jan Zalabák

Tajemnice:

 • Mgr. Sylva Švihelová