Změny územního plánu

Číslo/ rok vydání

Předmět vydaného OOP

Usnesení ZHMP /datum  Účinnost OOP
57/2018 o vydání změny Z 2835/00 39/89 ze dne 6. 9. 2018 po naplnění § 55c stavebního zákona – bude doplněno
56/2018 o vydání změny Z 2767/00   39/88 ze dne 6. 9. 2018 po naplnění § 55c stavebního zákona – bude doplněno
55/2018 o vydání změny Z 2832/00 39/85 ze dne 6.9.2018 12.10.2018
54/2018 o vydání změn vlny IV (2. část) – Z 2819 38/125 ze dne 14.6.2018 15.9.2018

Další změny