Složení Rady hl. m. Prahy

Celkový počet: 11
Jméno Funkce Strana/Klub Kontakt
Adriana Krnáčová primátorka hl. m. Prahy ANO 2011 e-mail: Adriana.Krnacova@praha.eu
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky ANO 2011 e-mail: Eva.Kislingerova@praha.eu
Mgr. Petra Kolínská náměstkyně primátorky TROJKOALICE Zelení, KDU-ČSL, STAN e-mail: Petra.Kolinska@praha.eu
Petr Dolínek náměstek primátorky ČSSD e-mail: Petr.Dolinek@praha.eu
Daniel Hodek radní ČSSD e-mail: Daniel.Hodek@praha.eu
Ing. Mgr. Irena Ropková radní ČSSD e-mail: Irena.Ropkova@praha.eu
Ing. Karel Grabein Procházka radní ANO 2011 e-mail: Karel.Grabein.Prochazka@praha.eu
Bc. Libor Hadrava radní ANO 2011 e-mail: Libor.Hadrava@praha.eu
Ing. Radek Lacko radní ANO 2011 e-mail: Radek.Lacko@praha.eu
RNDr. Jana Plamínková radní TROJKOALICE Zelení, KDU-ČSL, STAN e-mail: Jana.Plaminkova@praha.eu
Jan Wolf radní TROJKOALICE Zelení, KDU-ČSL, STAN e-mail: Jan.Wolf@praha.eu