Dětské skupiny magistrátu hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy je provozovatelem pěti dětských skupin, ve kterých odborný personál zajišťuje službu péče o děti svých zaměstnanců od jejich 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny jsou zaměstnaneckým benefitem, který má za cíl usnadnit návrat rodičů do zaměstnání po rodičovské dovolené a nabízí rodičům řešení situací spojených s potřebou péče o předškolních dětí. Děti jsou do dětských skupin přijímány v průběhu celého roku.

Dětské skupiny Zvonek a Klíček, každá s kapacitou 12 míst nabízí péči o děti od 2 let věku, dětské skupiny Domek a Stromek, každá s kapacitou 12 míst nabízí péči o děti od 1 roku věku a malá Dětská skupina Lístek s kapacitou 4 míst nabízí péči o děti od 6 měsíců věku do 4 let.

Rozcestník