Zájmová činnost

Ve školním roce 2023/2024 je pro děti z dětských skupin v nabídce hned několik pravidelných zájmových činností. 

 

Dopolední zájmové činnosti, kterých se účastní všechny přítomné děti: 

Kurzy plavání 

Všechny děti chodí každou středu během školního roku pravidelně plavat do bazénu v hotelu Juliš na Václavském náměstí. Pod vedením dvou plaveckých instruktorek z Plavecké školy Lachmánek si během roku děti především vytvoří pozitivní vztah k vodě a osvojí si práci s plaveckými pomůckami, udržení stability na nich, ponoření se a hledání předmětů pod hladinou vody a rozmanité plavecké polohy. K dispozici je čas mezi 8.30 – 9.30 hod., kdy proběhnou dvě 30minutové lekce. Po lekci děti svačí a hrají si v herně.  

Plakát zde


Anglické chvilky 

Probíhají během dopoledního programu 1x týdně v Dětské skupině Zvonek a v Dětské skupině Klíček, kam chodí děti starší 2 let. Cílem těchto 15minutových chvilek je seznámit děti s cizím jazykem, poslouchat a reagovat na jednoduché pokyny, které jsou převedeny do podoby hry s anglickými didaktickými pomůckami. Anglické chvilky jsou realizovány pečujícími osobami z uvedených skupin.  


Logopedické chvilky 

Probíhají během dopoledního programu 1x týdně v Dětské skupině Domek a v Dětské skupině Stromek, kam chodí děti od 1 roku věku. Cílem těchto 15minutových chvilek je ukázat a naučit děti pracovat s jazykem, pusou i mimickými svaly, vše rozpohybovat a uvolnit. Následuje pak správné vyslovování hlásek a slov a postavení jazyka. Každé dítě má při této hře k dispozici zrcadlo a logopedické podpůrné pomůcky. Nejraději děti telefonují přes balónek, ale i mnoho dalších her. 

Odpolední zájmové činnosti: 

Hýbánky 

"Hýbánky" je zájmový kroužek pro děti z dětských skupin, které se chtějí více rozvíjet v oblasti hrubé motoriky a různých tělesných aktivit. Kroužek vede Renáta Lygová (teta Renata). Kroužek je určen pro děti, které plně spoluprací při cvičení v rámci dopoledního výchovného bloku ve skupinách, umí udržet pozornost a uposlechnout pokyn. Kroužek se koná každé úterý. Děti jsou rozděleny podle věku do mladší kategorie "Koťátka" a cvičí v čase 14.45 - 15.15 hod. Starší děti jsou zařazeny do "Štěňátek" a cvičí od 15.30 hod. do 16.00 hod. Pokud je dětí málo, spojují se do jednoho bloku a rodič je o této skutečnosti informován. 

Plakát zde


Šikulové 

"Šikulové" je zájmový kroužek pro děti z dětských skupin, které se chtějí více rozvíjet v oblasti tvořivosti, kreativity a výtvarných technik. Kroužek vede Kateřina Šuriaková (teta Katka). Kroužek je určen pro děti, které již zvládají samostatně pracovat s materiálem, případně s dopomocí, a především umí udržet pozornost a uposlechnout pokyn. Kroužek se koná každou středu v lichém týdnu od 15.00 hod. do 16.00 hod. 

Plakát zde


Muzikohrátky 

"Muzikohrátky" je zájmový kroužek pro děti z dětských skupin, které se chtějí více rozvíjet v oblasti zpěvu, hry na hudební nástroje a procvičovat svůj hudební sluch. Kroužek vede Andrea Hájková ml. (teta Andrejka). Kroužek je určen i pro děti, které zatím nezpívají spolu s ostatními, ale hudba je baví. Je však důležité, aby uměly udržet pozornost a uposlechnout pokyn. Kroužek se koná každou středu v sudé týdnu od 15.00 hod. do 16.00 hod. 

Plakát zde

8. prosince 2021
15. května 2024