Projekt EU

 

http://penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/08/logolink-OP-PPR.jpg

 

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy realizoval šest projektů se specifickým cílem zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, na které byla poskytována finanční podpora od Evropské Unie. Cílem těchto projektů bylo nabídnout rodičům, zaměstnancům MHMP, kvalitní péči o jejich děti a tím jim, usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a současně podpořit slaďování rodinného a pracovního života.

Níže uvedené projekty finančně podpořily vybudování Dětské skupiny Zvonek a Dětské skupiny Klíček a od jejich otevření dne 3. 4. 2018 do 30. 9. 2023 podporovaly jejich provoz.

Název projektu: „Dětská skupina Klíček“

 • registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000634;
 • trvání projektu 1. 12. 2017 – 30. 9. 2020;
 • projekt je financovaný z prostředků ESF (Evropský strukturální fond) a rozpočtu hl. města Prahy.

Název projektu: „Dětská skupina Zvonek“

 • registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000621;
 • trvání projektu 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020;
 • projekt je financovaný z prostředků ESF (Evropský strukturální fond) a rozpočtu hl. města Prahy.

Název projektu: „Dětská skupina Zvonek II - provoz“

 • registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001618;
 • trvání projektu 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022;
 • projekt je financovaný z prostředků ESF (Evropský strukturální fond) a rozpočtu hl. města Prahy.

Název projektu: „Dětská skupina Klíček II - provoz“

 • registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001617;
 • trvání projektu 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022;
 • projekt je financovaný z prostředků ESF (Evropský strukturální fond) a rozpočtu hl. města Prahy.

Název projektu: „Dětská skupina Zvonek III“

 • registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002321;
 • trvání projektu 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023;
 • projekt je financovaný z prostředků ESF (Evropský strukturální fond) a rozpočtu hl. města Prahy

Název projektu: „Dětská skupina Klíček III“

 • registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002320;
 • trvání projektu 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023;
 • projekt je financovaný z prostředků ESF (Evropský strukturální fond) a rozpočtu hl. města Prahy

12. dubna 2018
15. května 2024

Specifikace projektů