Činnost oddělení

Tvorba a koordinace komplexních koncepcí a programů  rozvoje rozhodujících úseků regionální politiky  na úseku kultury hl.m. Prahy.

Metodické řízení, organizace, financování  a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly.

Usměrňování a ovlivňování činnosti (včetně výkonu obsahových  zřizovatelských funkcí) u  organizací  v působnosti oddělení kultury MHMP.

Zajišťování kulturní reprezentace Prahy v zahraničí a jiných měst v Praze, včetně komplexní produkce náročných mezinárodních kulturních akcí.

Komplexní zajišťování dotačního systému hl.m.Prahy v oblasti  kultury a umění, včetně zajišťování kontroly realizace dotačních projektů, kontroly čerpání a vyúčtování dotací  a komplexní rozborové činnosti v této oblasti.

 

Oblasti působnosti zaměstnanců oddělení kultury

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. ředitel
Mgr. Kateřina Hakenová vedoucí oddělení
Mgr. Jana Lapáčková dotace - klasická, současná, jazzová hudba  / Symfonický orchestr HMP FOK
Mgr. Kateřina Opatrná dotace - kreativní průmysl - design, architektura, výtvarné umění - malířství, sochařství, fotografie, reklamní průmysl
Mgr. Bohuslava Fuxová dotace - folklor, neprofesionální umění, muzejnictví / Muzeum HMP, Národní kulturní památka Vyšehrad, Galerie HMP
Ing. Jakub Nekolný individuální účelové dotace, specialista projektů EU
Mgr. Barbora Landová dotace - tanec, divadla: Městská divadla pražská, Hudební divadlo  Karlín, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí
PhDr. Lenka Svobodová Grossová dotace - alternativní hudba, audiovize
Tamara Hegerová tajemnice dotační komise, dotace - literatura / Městská knihovna, Hvězdárna a planetárium HMP
Mgr. Daniela Kulhavá dotace - divadla: Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio Ypsilon
22. května 2013
25. dubna 2024