O nadačním fondu

Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 01, identifikační číslo 28512715, spisová značka N 720 vedená u Městského soudu v Praze, je nadačním fondem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dnem vzniku Nadačního fondu Cesta ke vzdělání se stal 9. leden 2009, kdy byl zapsán do Nadačního rejstříku.

Kontaktní osoba

tajemnice Nadačního fondu
Cesta ke vzdělání
Bc. et Bc. Anna Cerhová
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
e-mail: cestakevzdelani@praha.eu

11. června 2014
1. listopadu 2023