Kouzelná Rybovka Matěje Formana a Pražských symfoniků

Již třetí sezónu se na předvánočním repertoáru FOK objevuje scénicky zpracované provedení Rybovy České mše vánoční Matěje Formana a již třetí sezónu se těší velké oblibě. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK letos opět uvede toto velkolepé představení s pestrobarevnými kulisami, dřevěnými loutkami a kostýmovanými pěvci v kostele sv. Šimona a Judy i ve Smetanově síni Obecního domu.

„Naše pojetí v úplném počátku nesla touha zpřístupnit ‚Rybovku‘ dětem, vytvořit představení pro rodinu. V Rybově hudbě je určitý kus naivity a líbeznosti. Tomu odpovídá poetika obrazu, která směřuje především k dětem. Výsledkem ale je, že i dospělí jsou z toho často hotoví. Jedna starší paní mi po představení se slzami v očích říkala, jak se jí nejvíc líbily ovečky,“ směje se režisér Matěj Forman.

Představení Kouzelná Rybovka vzniklo v roce 2020 ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů. Jeho plánovanou premiéru ale zhatila pandemie covidu, premiéra se tedy uskutečnila až v roce 2021. Pro velký divácký úspěch se o rok později konaly dvě reprízy také v Obecním domě. Spolupráce s Matějem Formanem se osvědčila natolik, že si vyžádala pokračování v podobě scénického ztvárnění Janových pašijí Johanna Sebastiana Bacha, ke které FOK přizval soubor Musica Florea Marka Štryncla. FOK Janovy pašije opět uvede o Velikonocích 2024 v kostele sv. Šimona a Judy.

Slovo k programu

„Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby neodmyslitelně patří k českým vánočním svátkům. V režii Matěje Formana však ožívá úplně jinak. Vedle orchestru, sboru a sólistů se rozhýbe kouzelný svět loutek, který nás přenese v čase, abychom mohli vyprávění Rybovy mše prožít na vlastní oči. Obklopeni věrným vyobrazením klasického českého betléma můžeme sledovat příběh zrození Ježíše Krista a následné putování pastýřů do Betléma. Pro vyprávění Matěje Formana byla ale samotná mše příliš krátká, proto ji doplnil skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha Händela, Josepha Haydna a Jiřího Miroslava Procházky. Kouzelná Rybovka je tak bohatou pastvou pro oči i pro uši.“

 

 

Program

 

KOUZELNÁ RYBOVKA MATĚJE FORMANA

29. a 30. listopadu 2023 od 18:00, kostel sv. Šimona a Judy VYPRODÁNO

20. prosince 2023 od 19:30, Obecní dům POSLEDNÍ VSTUPENKY

21. prosince 2023 od 18:00, Obecní dům VYPRODÁNO

25. prosince 2023 od 15:00 a od 18:00, kostel sv. Šimona a Judy POSLEDNÍ VSTUPENKY

 

JAKUB JAN RYBA

Česká mše vánoční

 

Markéta KLAUDOVÁ /Magdaléna HEBOUSSE | soprán

Marie SVOBODOVÁ / Tereza PAPOUŠKOVÁ | alt

Jaroslav BŘEZINA / Ondřej HOLUB | tenor

Pavel ŠVINGR / Jiří Miroslav PROCHÁZKA | bas

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Jakub PIKLA | sbormistr

Matěj FORMAN | režie, scéna

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Zdeněk KLAUDA | dirigent

 

Fotogalerie

https://we.tl/t-LCTrbMAmeG

30. listopadu 2023
30. listopadu 2023