Kulatý stůl o systémové podpoře tanečního umění


  Registrovat se můžete do neděle 10. 9. 2023 zde.

Ambicí kulatého stolu je dát každému možnost vyjádřit se k následujícím otázkám / tématům:

1. Jaké se v Praze nabízí prostory pro zkoušení, prezentaci tance a nového cirkusu

2. Jak může hl. m. Praha efektivně podpořit větší viditelnost tance a nového cirkusu?

3. Co v dotačním systému hl. m. Prahy funguje a co by mohlo fungovat lépe?

Setkání bude koncipováno jako tři kulaté stoly  - každý stůl k jednomu z témat.

Všichni účastníci budou mít možnost projít všemi tématy.

Cílem je získat ucelený přehled o situaci tance a nového cirkusu a priority odborné obce.

Výstupy setkání budou dále rozpracovány a poslouží jako podklad pro navazující kulatý stůl organizovaný na podzim.

 

Na kulatý stůl můžete pozvat i své kolegy, registraci účasti však prosíme za každého účastníka zvlášť.

Kulatý stůl o systémové podpoře tanečního umění vzniká ve spolupráci s Divadelními novinami.


7. září 2023
7. září 2023