Roll upy a "muší křídla" s logem hl. m. Prahy k zapůjčení

  • 1 minuta čtení

Informace pro příjemce dotačních podpor hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

V souvislosti s plněním dotační smlouvy a zveřejňováním oficiálního loga Poskytovatele podpory odbor kultury a cestovního ruchu MHMP sděluje, že má k dispozici několik kusů nových roll upů a ,muších křídel´ pro prezentaci Prahy při podpořených akcích.

V případě potřeby jejich zapůjčení kontaktujte příslušnou kontaktní osobu, se kterou jste uzavírali dotační smlouvu a která je i ve smlouvě takto uvedená.

30. dubna 2024
3. května 2024