Seminář pro žadatele o dotaci v oblasti kultury a umění na rok 2025 (a pro víceleté od r. 2026

  • 1 minuta čtení

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejný seminář k novému Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2025 a pro víceleté dotace na léta 2026 – 2029, schváleného Radou HMP dne 6. 5. 2024 (usnesení č. 833).

TERMÍN: pondělí 3. června 2024 od 15:00 hodin.

ODKAZ: ZDE
 

Program:

  1. Úvodní slovo radního pro kulturu JUDr. Jiřího Pospíšila                               

  2. Úvodní slovo ředitele odboru kultury a cestovního ruchu HMP MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D.

  3. Harmonogram dotačního řízení v roce 2024                                                  

  4. Novinky v Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2025 a víceleté dotace na léta 2026 -2029

  5. Školení na formulář žádosti a možnosti podání                                                                   

  6. Otázky a odpovědi                                                                                         

 

Těšíme se na setkání.

22. května 2024
22. května 2024