Cesta ke vzdělání je opět otevřena

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlásil výzvu k podávání žádostí o nadační příspěvky v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2016“. O příspěvky mohou žádat pražské střední a vyšší odborné školy a jiná školská zařízení a také jejich pedagogové či žáci.

  • 1 minuta čtení

Cílem Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2016“ je podporovat především mezinárodní spolupráci škol a motivovat jejich žáky, studenty a pedagogy k navazování a rozvíjení kontaktů na mezinárodním poli v cizojazyčném prostředí, což umožní výměnu zkušeností, informací a trendů a obohatí možnosti odborného a jazykového vzdělávání. V minulém roce bylo nadačním fondem, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha finančně podpořeno více než 50 projektů jednotlivců i samotných škol celkovou částkou přesahující 3 miliony korun.

Možnost cestovat, poznávat jiné kultury, vzdělávat se a učit se cizí jazyky přímo v konkrétních zemích považuji za jedinečnou příležitost, kterou by byla velká škoda propást,“ uvedl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy, do jehož gesce spadá oblast školství.

„V dnešní složité době je mimořádně důležité, aby jednotlivé státy a národy zintenzivnily vzájemný dialog, poznávaly a tím i lépe chápaly vzájemně své kultury a využívaly všech příležitostí k hledání styčných bodů a zlepšování vzájemných vztahů. K tomu samozřejmě může přispět i vzájemná spolupráce studentů, pedagogů a škol,“ dodala předsedkyně dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání Irena Ropková.

Grantový program je zaměřen na podporu nejrůznějších aktivit. Jedná se například o vzdělávací pobyty žáků a studentů či odborné stáže pedagogů v zahraničí, odbornou spolupráci mezi pražskými školami, účast žáků a studentů včetně jejich pedagogů na mezinárodních soutěžích, festivalech a přehlídkách v zahraničí a organizaci obdobných akcí v Praze. Program myslí i na podporu vyrovnávání příležitostí ke vzdělání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a předprofesní přípravu žáků a studentů pražských škol.

O příspěvky mohou žádat jak jednotlivé školy a školská zařízení se sídlem na území hlavního města Prahy, tak i jejich jednotliví žáci či studenti a pedagogové. Žádosti lze podávat nejdéle do 31. 3. 2016. Více informací naleznete na adrese cestakevzdelani.praha.eu v sekci Výzvy.

19. února 2016
19. února 2016