Nadační fond Cesta ke vzdělání letos podpoří 57 projektů

Nadační fond Cesta ke vzdělání, který založilo hl. m. Praha, v letošním roce opět podpoří projekty pražských škol, jejich žáků, studentů a pedagogů.

  • 1 minuta čtení

Na začátku letošního roku rozhodla správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání o vyhlášení v pořadí už osmé výzvy pro podávání žádostí o nadační příspěvek. Požádat o finanční prostředky bylo možné do 31. března 2016. Nadační fond letos obdržel celkem 74 platných žádostí v celkové výši požadovaných nadačních příspěvků 8 364 tis. Kč, přičemž 22 žádostí bylo podáno fyzickými osobami, tedy žáky, studenty a pedagogy a 52 žádostí bylo podáno právnickými osobami, tj. zejména pražskými školami.

Správní rada nadačního fondu po podrobném projednání a vyhodnocení všech žádostí rozhodla o přidělení podpory celkem 57 žádostem v celkové výši 3 016 000 Kč, podpořeno bude 21 žádostí, které podaly fyzické osoby a 36 žádostí, které podaly právnické osoby. Letos Nadační fond Cesta ke vzdělání opět podpořil účast žáků pražských škol na mezinárodních soutěžích a setkáních či odborných stážích v zahraničí. Díky prostředkům z nadačního fondu se také uskuteční několik mezinárodních soutěží v našem hlavním městě.

„Kvalitní vzdělání je jednou z nejcennějších věcí, které může mladý člověk pro svůj život získat. Já i moji kolegové z vedení hl. m. Prahy vnímáme poskytování dobrého vzdělání a jeho podporu jako jeden z našich nejdůležitějších úkolů. Snažíme se proto vytvářet příznivé prostředí pro všestranný rozvoj této oblasti. Poskytování prostředků z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání, díky kterému se každoročně uskuteční řada smysluplných projektů, je jednou z cest, jak kvalitu pražského vzdělávání neustále zvyšovat,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD), která je zároveň předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

Grantový program nadačního fondu byl i v letošním roce zaměřen na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích, na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy, dále na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu přípravy studentů na budoucí zaměstnání.

Kompletní přehled vyhodnocených žádostí podaných v letošním roce naleznete na stránkách nadačního fondu cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Podpořené projekty“.

12. května 2016
12. května 2016