Nadační fond Cesta ke vzdělání letos opět podpoří nadané studenty a žáky

Díky Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání mají pražské školy, jejich žáci, studenti a pedagogové již jedenáctým rokem možnost požádat o nadační příspěvek na realizaci jejich projektů. Grantový program "Cesta ke vzdělání 2019", který schválila správní rada fondu, je mimo jiné zaměřen na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

  • 1 minuta čtení

„Praha dlouhodobě podporuje mezinárodní spolupráci místních škol s jejich partnery v zahraničí. Jsem rád, že i letos mají talentovaní žáci, ale také pedagogové možnost získat finanční podporu, která jim umožní zúčastnit se zahraničních pobytů a prestižních mezinárodních soutěží,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území Hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je ke dni 31. 3. 2019, podrobnosti lze nalézt na webových stránkách nadačního fondu cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

18. března 2019
18. března 2019