Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o příspěvek v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2013“

Nadačního fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha, již po páté otevírá možnost pro pražské školy, jejich žáky, studenty a pedagogy požádat o nadačních příspěvek na realizaci jejich projektů. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2013“, který schválila správní rada fondu, je mimo jiné zaměřen na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

  • 1 minuta čtení

„Prostřednictvím Nadačního fondu Cesta ke vzdělání Praha již několik let podporuje mezinárodní spolupráci pražských škol. Snaží se tak motivovat žáky, studenty i pedagogy k rozvoji aktivit zaměřených na výměnu zkušeností, informací a nových trendů ve vzdělávání. A také pomoci jim jejich úspěšné projekty a výsledky prezentovat na mezinárodní úrovni,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), který je zároveň členem správní rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je ke dnů 30. 4. 2013, podrobnosti naleznete na stránkách cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

Grantový program je zaměřen  na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích, na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy, dále na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu přípravy studentů na budoucí zaměstnání.

5. března 2013
5. března 2013