Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o příspěvek v rámci Grantového programu „Cesta ke vzdělání 2015“

Nadačního fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha, již po sedmé otevírá možnost pro pražské školy, jejich žáky, studenty a pedagogy požádat o nadačních příspěvek na realizaci jejich projektů. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2015“, který schválila správní rada fondu, je mimo jiné zaměřen na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

  • 1 minuta čtení

„Naše hlavní město dlouhodobě podporuje mezinárodní spolupráci místních škol s jejich partnery v zahraničí. Praha se prostřednictvím Nadačního fondu Cesta ke vzdělání snaží také podpořit výjimečné a talentované studenty a zajistit jim možnost zúčastnit se zahraničních pobytů a prestižních mezinárodních soutěží. Motivujeme tak nejen jednotlivé žáky a studenty, ale i pražské školy a jejich pedagogy, aby se do mezinárodních projektů zapojili,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sociální politiky Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD), která byla zvolena členkou dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je ke dni 31. 3. 2015, podrobnosti naleznete na stránkách cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

Grantový program je zaměřen  na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích, na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy, dále na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu přípravy studentů na budoucí zaměstnání.

20. ledna 2015
20. ledna 2015