Správní rada nadačního fondu Cesta ke vzdělání vyhodnotila žádosti podané v rámci 5. výzvy

Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání schválila podporu 35 žádostí v rámci 5.výzvy.

  • 1 minuta čtení

Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání na svém jednání dne 12. června 2013 na základě pečlivého vyhodnocení všech žádostí podaných v rámci páté výzvy schválila podporu 35 žádostí v celkové výši 2 039 800 Kč, přičemž podpořeno bude 16 žádostí, které podaly fyzické osoby a 19 žádostí, které podaly právnické osoby.

Přehled vyhodnocených žádostí viz sekce Podpořené projekty.

19. června 2013
19. června 2013