Správní rada nadačního fondu Cesta ke vzdělání vyhodnotila žádosti podané v rámci 6. výzvy

Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání na základě pečlivého vyhodnocení všech žádostí podaných v rámci páté výzvy schválila podporu 41 žádostí.

  • 1 minuta čtení

Správní rada Nadačního fondu Cesta ke vzdělání na svém jednání dne 9. června 2014 na základě pečlivého vyhodnocení všech žádostí podaných v rámci šesté výzvy schválila podporu 41 žádostí v celkové výši 2 699 448 Kč, přičemž podpořeno bude 22 žádostí, které podaly fyzické osoby a 19 žádostí, které podaly právnické osoby. Přehled vyhodnocených žádostí viz sekce Podpořené projekty.

10. června 2014
10. června 2014