Portál „Cestovní ruch“

Hlavní město Praha je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v České republice. Historické jádro Prahy je od roku 1992 součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je díky svým kulturním a historickým předpokladům dlouhodobě nejnavštěvovanějším městem v republice, a to především zahraničními turisty.

Město vynakládá nemalé úsilí k propagaci Prahy ve světě a k posílení svého postavení na poli cestovního ruchu mezi metropolemi střední a východní Evropy. Základní pilíře koncepce příjezdového cestovního ruchu se však změnily. Ani Praha se v nedávné minulosti nevyhnula fenoménu tzv. overturismu, který trápí i jiné významné turistické lokality v Evropě i ve světě. Ačkoliv pandemie nemoci Covid-19 tento negativní trend přibrzdila, chce se město nadále zaměřit na motivaci návštěvníků k delšímu pobytu nebo k opakovaným příjezdům, na rozprostření návštěvníků do lokalit mimo historické centrum a do období mimo hlavní turistickou sezónu a na podporu domácího cestovního ruchu. V duchu nové koncepce město podporuje významné kongresové akce, které zvyšují prestiž města na globální úrovni, a akce, které se konají právě mimo historické centrum a mimo hlavní turistickou sezónu. Další významnou prioritou je sladění zájmů účastníků cestovního ruchu se zájmy místních obyvatel a celková kultivace prostředí v této oblasti.

Město úzce spolupracuje s destinační společností Prague City Tourism, a.s., která kromě marketingových aktivit města na poli příjezdového cestovního ruchu zajišťuje rovněž poskytování informací o městě jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky a mnohé další služby. Na jejích webových stránkách lze nalézt vše, co domácí či zahraniční turista ke svému pobytu v Praze a blízkém okolí potřebuje, včetně možností ubytování, stravování i kulturního programu.

Aktuálně se hlavní město Praha stále potýká s následky koronavirové pandemie, která významně ochromila cestovní ruch, i když se situace postupně mění k lepšímu. Restart cestovního ruchu chce město podpořit v souladu s koncepcí, a to pokračující systémovou dotační podporou významných kongresových i jiných akcí či speciálními programy a kampaněmi zaměřenými na podporu domácího i zahraničního příjezdového cestovního ruchu a rovněž na edukaci přijíždějících turistů ohledně očekávané kultury chování. 

Carousel vybraných článků

Cestovní ruch
25.06.2024

S respektem k Praze

nová strategie příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy

Cestovní ruch
19.10.2023

Program podpory cestovního ruchu pro rok 2024

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 2244 ZE DNE 16.10.2023 VYHLÁSILO DOTACE HL. M. PRAHY "PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2024". Dotace jsou určeny k podpoře...