Partnerství

S PLATNOSTÍ OD 1.11.2016zrušila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2712 ze dne 1.11.2016 Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu, schválené usnesením Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12. 2012.

Ke dni 31.10.2016 byl ukončen program partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu

Formulář vyúčtování partnerství (pouze pro příjemce, jejichž žádosti o partnerství HMP v oblasti cestovního ruchu byly schváleny do 31.10.2016 a nebyly ještě vyúčtovány)

     

Partnerství, udělená do 31.10.2016:

Přidělená partnerství v roce 2016

Archív partnerství

 

31. srpna 2011
31. srpna 2011