S respektem k Praze

nová strategie příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy

  • 1 minuta čtení

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/32 ze dne 20.6.2024 novou strategii příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy 2024 - 2027 s názvem "S respektem k Praze".

Strategie, kterou vypracovala společnost destinačního managementu hl. m. Prahy Prague city Tourism a.s., navazuje na předchozí koncepci města v oblasti příjezdového turismu "Zájmy Prahy na prvním místě", platnou pro roky 2020 - 2023 a zajišťuje tak kontinuitu v rozvoji tohoto segmentu.

 

Nová strategie je k dispozici zde

25. června 2024
25. června 2024