Pražský audiovizuální nadační fond

Praha je tradičním centrem českého filmového průmyslu a oblíbenou destinací zahraničních filmových štábů. Prezentaci hlavního města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby město v roce 2016 aktivně podpořilo založením Nadačního fondu Prague Film Fund, který byl v roce 2022 přejmenován na Pražský audiovizuální nadační fond.

Praha ve filmu (ilustrační foto)

Z nadačního fondu je možné poskytnout finanční prostředky jak pro celovečerní filmy určené k zahraniční distribuci v kinech, tak i pro televizní filmy a seriály vysílané na zahraničních televizních stanicích. Zásadní podmínkou bude, aby Praha v natáčeném projektu představovala skutečně Prahu.

O přidělení příspěvku bude rozhodovat správní rada nadačního fondu, která je složena ze zástupců filmových institucí, odborníků z oblasti filmového průmyslu, expertů z oblasti turismu a marketingu a ze zástupců volených orgánů hlavního města Prahy.

Orgány nadačního fondu

Správní rada:

  • David Havaš, předseda správní rady
  • Eliška Kaplicky Fuchsová
  • Ondřej Chrást
  • Soňa Kodetová
  • Kamila Matějková
  • Ivana Novotná
  • Petr Slepička

Dozorčí rada:

  • Jiří Sulženko
  • Marek Brožek

O vzniku nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 15. září 2016. Nadační fond byl zapsán do rejstříku dne 16. prosince 2016.

V roce 2022 byl fond přejmenován na Pražský audiovizuální nadační fond.

Výzvy k podávání žádostí o nadační příspěvky, podmínky grantového řízení, podpořené projekty a dokumenty fondu jsou zveřejněny na webových stránkách http://pavf.eu .

Kontakt:

Pražský audiovizuální nadační fond
Prague Audiovisual Endowment Fund

Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Tereza Moravcová - výkonná ředitelka 
tel. +420 608 212 548, info@pavf.eu

David Havaš, Ph.D. - předseda správní rady, board-director@pavf.eu

WEB: http://pavf.eu

FACEBOOK: Prague Audiovisual Fund | Facebook

 

 

 

19. ledna 2021
19. ledna 2021