Poskytnuté dotace

Individuální účelové dotace, poskytnuté žadatelům na základě usnesení Rady hl. m. Prahy (do 200 000 Kč) nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy (nad 200 000 Kč)

15. května 2017
15. května 2017