Jak zařídit / užitečné informace

Provozování pouliční umělecké produkce - BUSKING

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 9/117 dne 19.9.2019 změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech.

Pozměňující vyhláška (platná od 15.10.2019)

Obecně závazná vyhláška

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech


Prague Convention Bureau (PCB) - Kongresové jízdné

Tuto agendu kompletně zajišťuje PCB, odkaz naleznete zde.

Přílohy: 1) Podmínky MHD zdarma pro kongresy zde 

            2) Formulář žádosti o MHD zdarma zde


Pořádání veřejných akcí v centru Prahy   

Zájemce o pořádání veřejné produkce, prezentace společnosti, kulturní nebo sportovní akce, či jakéhokoliv veřejného vystoupení, případně filmování nebo parkování za účelem filmování na veřejném prostranství v hlavním městě Praze, musí požádat vlastníka pozemních komunikací - hlavní město Prahu, případně jeho pověřeného správce - Technickou správu komunikací hlavního města Prahy o pronájem příslušné komunikace, a také získat od silničního úřadu povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství.

Více informací naleznete zde


 

Program podpory cestovního ruchu

 

Dotace  v oblasti cestovního ruchu pro rok - podrobné informace


Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu

Podrobné informace v sekci Individuální účelová dotace


Úhrada místního poplatku z pobytu

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2020. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací zde

 

3. května 2023
30. dubna 2024