PROGRAMOVÉ DOTACE PRO ROK 2020

Informace pro příjemce programových dotací pro rok 2020 v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s vládními opatřením vyhlášenými v reakci na pandemií koronaviru

Pokud dojde v souvislosti s vládními opatřením vyhlášenými v reakci na pandemií koronaviru ke změnám v realizaci projektu nebo akce podpořené formou programové dotace HMP v oblasti cestovního ruchu, žádáme příjemce dotací, aby tyto změny předem písemně (e-mailem) nahlásili odboru kultury a cestovního ruchu - odd. cestovního ruchu.  Odůvodněné změny v realizaci podpořených akcí a projektů budou řešeny individuálně.

Finanční prostředky nelze převádět do roku 2021.


PROGRAM PODPORY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PRO ROK 2020


VYÚČTOVÁNÍ  -  Finanční vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu za rok 2020

Při finančním vypořádání dotace na podporu cestovního ruchu pro rok 2020 (dále jen "vyúčtování")  je třeba postupovat v souladu s "Programem podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020" a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Vyúčtování se podává na příslušném formuláři zároveň v elektronické a tištěné verzi. Věnujte pozornost informacím uvedeným u jednotlivých oken a kolonek formuláře.

FORMULÁŘE pro vyúčtování ke stažení:

OPATŘENÍ I. Podpora asociačního kongresového průmyslu  

OPATŘENÍ II. Podpora akcí s nadregionálním nebo mezinárodním významem

 


Programové dotace jsou určeny k podpoře

 • Asociačního kongresového průmyslu  (Opatření I.)                                                  

  na realizaci kongresů na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

  O dotaci lze žádat ve 2 kategoriích:

  I.A.         Pro  kongresy se 700 a více registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 60% z nich je ze zahraničí.

  I.B.         Pro kongresy s 500 - 699 registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 20% z nich je ze zahraničí.

 • Akcí s nadregionálním a mezinárodním významem (Opatření II.)                        

  na realizaci akcí mimo historické centrum hlavního města Prahy nebo mimo hlavní turistickou sezonu v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020


Lhůta pro podání žádosti:  8.10. – 7.11.2019


Ke stažení

PRAVIDLA pro poskytnutí dotace:

 


Udělené dotace pro rok 2020 (schváleno Radou HMP a Zastupitelstvem HMP)

 

 


 

31. října 2018
31. října 2018