Vývoj příjezdového cestovního ruchu ve 3. čtvrtletí roku 2023

  • 1 minuta čtení

Do pražských hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve třetím čtvrtletí roku 2023 celkem 2 145 069 hostů, kteří zde realizovali 5 018 405 přenocování. Celkový meziroční přírůstek počtu hostů dosáhnul na 15,4 %, celkový přírůstek počtu přenocování na 17,2 %. Převážnou většinu hostů z 2,1 mil. představovali turisté ze zahraničí, kterých přijelo 1 745 862 (81,4 %), domácích hostů zavítalo do Prahy 399 207 (18,6 %). Meziročně přibylo v hromadných ubytovacích zařízeních v české metropoli 15,4 % hostů (286,1 tis.). Naprostou většinu (97,9 %) celkového přírůstku zajistili nerezidenti, jejichž počet se oproti srovnatelnému období minulého roku navýšil o 19,1 % (280,2 tis.). 

Více informací naleznete v sekci Statistiky.

9. listopadu 2023
9. listopadu 2023