Změny po novelizaci zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

  • 1 minuta čtení

Dovolujeme si informovat že dne 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, která v některých oblastech zásadním způsobem mění dosavadní znění tohoto zákona. Nově přísluší rozhodovat o poskytování dotací nepřesahujících 1 000 000 Kč Radě hlavního města Prahy. Žádosti nad 1 000 000 Kč budou projednány nejprve ve Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a poté v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

8. ledna 2024
8. ledna 2024