Nemovité kulturní památky

Prohlášení věci za kulturní památku

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které  jsou významnými  doklady historického  vývoje, životního způsobu, tvůrčích schopností  a práce člověka z  nejrůznějších  oborů  lidské  činnosti, pro jejich hodnoty historické, umělecké, vědecké a technické, které  mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření krajského úřadu  a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Archeologický nález prohlašuje  ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky.

Zrušení prohlášení věci za kulturní památku

Pokud nejde o národní kulturní památku, může Ministerstvo kultury z  mimořádně závažných důvodů prohlášení  věci za kulturní památku   zrušit  na   žádost  vlastníka   kulturní  památky  nebo organizace, která  na zrušení prohlášení věci  za kulturní památku  prokáže  právní zájem,  nebo z vlastního podnětu.


Seznam nemovitých kulturních památek  - Památkový katalog

9. července 2018
23. května 2024