Obytný dům Na Kocandě

  • 1 minuta čtení
  • 2 fotografie
Na Kocandě
Název     Obytný dům Na Kocandě
č. parc.   60
č. p.     71
k. ú.   Staré Město
ulice     Křižovnická 14, Kaprova 2
městská část  Praha 1
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 49837/1-2261
ochrana území Pražská památková rezervace

 

Nárožní dům byl postavený ve stylu manýristické novorenesance v l. 1885-86 Václavem Sigmundem. Na dvoře ve výklenku stojí socha sv. Václava. V domě se narodil nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský.

Objekt dlouhodobě chátral (cca po dobu 10 let). Odbor památkové péče MHMP v této době vykonával průběžný památkový dozor a postupně využíval všech zákonných prostředků, aby docílil zajištění dlouhodobě neudržovaného objektu. Konečně v roce 2014 byl předložen záměr obnovy kulturní památky a MHMP OPP vydal k  rekonstrukci domu s využitím na byty závazné stanovisko.

V průběhu rekonstrukce, v roce 2017, došlo při archeologickém výzkumu k nálezu Valentinské brány. Bylo odkryto asi 26 souvislých metrů zdiva městského opevnění (šířka zdiva cca 1,6 – 1,9 metru) z břidlice a křemence a také městská brána. Byla velká tak, že jí mohl pohodlně projet vůz s potahem či jezdec na koni. Portál měla vyzděný z pískovce (pravděpodobně z petřínského lomu) a prostý průchod bez dalších konstrukčních prvků. Původní vozovka byla vydlážděna říčními valouny a nachází se přibližně pět metrů pod úrovní okolní ulice.

Zaniklá brána pražského opevnění stála v Praze 1 na Starém Městě na rohu ulic Křižovnická a Kaprova, právě v místech domu Na Kocandě. Jméno nesla po nedalekém kostelu svatého Valentina. Sousedila na severu s bránou v Břehové ulici a na jihu s mosteckou bránou u Juditina mostu. Městské opevnění postavené ve 13. století vedlo od Juditina mostu a Křižovníků dál od řeky. Brána jej přerušila u kostela svatého Valentina, který stál východně od ní uprostřed hřbitova. Po zrušení hradeb byl na místě brány, části hradeb a části hřbitova postaven právě dům zvaný Na Kocandě“.

Pojmenování „kocanda“ souvisí se starým názvem kupeckých krámů – kotců. Protože len a pazdeří byly velmi hořlavé látky, byly prodávány na trhu před branami města; v Praze se toto zboží prodávalo právě před bránou svatého Valentina.

Rekonstrukce objektu Na Kocandě byla v průběhu roku 2018 úspěšně dokončena.

Fotogalerie

18. února 2019
18. února 2019