Oprava uliční fasády domu Dalimilova 11

Dalimilova 11

č. p. 925, k. ú. Žižkov, Dalimilova 11, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 3 fotografie

Popis objektu:
Dům s neorenesanční fasádou byl postaven v roce 1897. Uliční fasáda je do 2. NP bosovaná, nad římsou 2. NP je zdobená pilastry a pásovou bosáží, v parteru je vstupní portál s rozeklaným frontonem a sochařkou výzdobou. Památková hodnota tohoto objektu spočívá v jeho dochovaném architektonickém a výtvarném pojednání a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století. V současné době je dům situován mezi dvěma prolukami.
Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Předmětem památkové ochrany je v tomto případě charakter, architektura a exteriér domu včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků na fasádě.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu v rámci stavebních úprav byla provedena oprava a nátěr uliční fasády a štítové stěny. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu uličního průčelí předmětného domu, čímž také došlo k jeho estetickému a funkčnímu zhodnocení.

Fotogalerie

14. února 2019
14. února 2019