Abeceda evropské architektury ze sbírky předloh

 • 1 minuta čtení
abecedapakatek_jpg

V depozitáři Uměleckoprůmyslového musea v Praze je uložena tzv. Sbírka předloh pro obor architektury a uměleckého řemesla, pocházející z období založení muzea 1895. Sloužila průmyslníkům, řemeslníkům a studentům uměleckých škol jako zásoba ornamentálních a tvaroslovných prvků nejrůznějších slohů a stylů evropského uměleckého vývoje. S nástupem fotografie pozbývala na významu a ve chvílích, když se uzavřela éra historismů, staly se tyto vzorníky na řadu let anachronismem. V současnosti znovu ožívá zájem o hlubší poznání vyjadřovacích forem minulosti, zejména v jejich přechodných stylech (manýrismus, historismy, secese). Tvarosloví nejrůznějších uměleckých oborů a architektury je dnes proto vnímáno nejen v poloze historického dokumentu, ale také jako inspirační zdroj nové tvorby. Pražská sbírka tištěných grafických předloh, doplněná místy i o dobové fotografie, patří k jedné z nejkvalitnějších v Evropě.

K výstavě vydal Útvar rozvoje hl. m. Prahy ilustrovaný katalog ve formě drobného morfologického slovníku. Neopisuje doslovně výstavu, spíše ji doplňuje o detaily, které nebylo možné z kapacitních důvodů do výstavy zahrnout. Jeho předností je právě obrazový doprovod, čerpající z dosud u nás nepublikovaných předloh.

 • Autorka výstavy: Eva Matyášová
 • Kurátorka Sálu architektů: Klára Halmanová
 • Produkce: Jitka Kulhánková
 • Grafický a dispoziční návrh: Ondřej Zámiš
 • Překlad: Derek & Marzia Paton
 • Majitel předloh: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 • Reprodukce: Ondřej Kocourek
 • Realizace: Vetamber s. r. o. 
 • Tisk: Grafpro, s.r.o.
 • Spolupráce: Jan Roháč
18. června 2011
18. června 2011