Archiv aktualit

Rozcestník

Oprava Karlova mostu

23.04.2013 - Informace o probíhající opravě Karlova mostu

Odjezdová hala Masarykova nádraží

16.12.2011 - Část objektu čp.1014, kú. Nové Město, Havlíčkova 2, Hybernská ul., Praha 1, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 4134/1-2047 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené...

Nádraží Vyšehrad

16.12.2011 - Oprava krovů a dřevěných stropů

Celková rekonstrukce Salmovského paláce

02.12.2011 - Salmovský palác, čp. 186, Hradčanské nám. 1, k.ú. Hradčany, Praha 1 - nemovitá kulturní památka

Soutěž pro školy - Praha plná památek

15.09.2011 - Magistrát hlavního města Prahy propaguje Pražskou památkovou rezervaci novou soutěží pro žáky základních a středních škol.

Vývoj problematiky vztahující se k historickému jádru Prahy jako památky UNESCO

08.07.2011 - Informace o UNESCO, popis vývoje problematiky vztahující se k historickému jádru Prahy

Abeceda evropské architektury ze sbírky předloh

18.06.2011 - Abeceda evropské architektury ze Sbírky předloh Uměleckoprůmyslového musea v Praze prezentuje vzorek z více než dvacetitisícové kolekce obrazových předloh ze všech oblastí uměleckého řemesla, dekorativního malířství, plastiky a architektury, která dosud nebyla veřejně vystavena.

Archeologický výzkum na Karlově náměstí

23.05.2011 - Lokalizace kaple Božího těla

Školení v oblasti památkové péče pro městskou policii

19.05.2011 - Školení v oblasti památkové péče pro městskou policii

Automat Svět

29.04.2011 - Další jednání s vlastníkem objektu

Slovanská epopej

04.03.2011 - Informace o 5 převezených obrazech z Moravského Krumlova do Prahy

Konzervatoř Na Rejdišti v Praze 1

16.02.2011 - Kolaudace přístavby koncertního sálu ve dvoře objektu. Čp. 77. k. ú. Staré Město, Na Rejdišti 1, Praha 1 - konzervatoř

Zrušení odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

24.01.2011 - Zřízení odboru památkové péče