Archeologický a antropologický výzkum bývalého vojenského hřbitova v Praze - Karlíně

  • 1 minuta čtení
x2022_10_19

Od dubna letošního roku probíhá záchranný archeologický výzkum a antropologický výzkum, na části bývalého karlínského vojenského hřbitova při křížení ulice Šaldovy a Pernerovy a v blízkosti kaple Panny Marie.

Hřbitovní komplex souvisel s objektem Invalidovny, ve kterém žili vojáci, veteráni a váleční invalidé a část hřbitova pak byla vymezena pro pohřbívání členů evangelických církví.

Archeologové na lokalitě působili již v roce 2013 a to konkrétně před výstavbou budovy AFI Butterfly východně od nyní zkoumané plochy. Výzkumem tehdy bylo zkoumáno přes 1000 hrobů hlavně řadových vojáků a v menší míře osob luteránského a helvétského vyznání.

Nyní zkoumaná část bývalého hřbitovního areálu je mladší a obsahuje hroby vojenských důstojníků a velitelů působících v pražské posádce, ale také ruských a pruských důstojníků, kteří podlehli v pražských špitálech svým zraněním nebo onemocněním z bitev. Do konce srpna bylo zatím zachyceno na 500 hrobů.

Více informaci naleznete na adrese:

https://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=aktuality&id=233

 

19. října 2022
19. října 2022