Centrum bez vizuálního smogu. Hlavní město představilo Manuál pro kultivovanou Prahu

Škoduv Palác

tisková zpráva

  • 2 minuty čtení

Plastové trdelníky na barokních fasádách, výlohy polepené fotkami potravin, historické okenice ověšené policemi s matrjoškami. Prahu v posledních letech trápí vizuální smog, zejména křiklavá reklama, všudypřítomná výhradně v historickém centru města. Radní hl. m. Prahy pro kulturu a památkovou péči Hana Třeštíková proto se svým týmem připravila Manuál pro kultivovanou Prahu, který jasně pojmenovává pravidla, která je v centru města třeba dodržet.

„Mrzí mě, když vidím krásné historické fasády pokryté lacinými plastovými cedulemi. Praha je jedinečná, ale pod nánosem reklam se její jedinečnost ztrácí. Reklama přitom nemusí být otravná a nevkusná – krásná výloha či firemní nápis mohou hodnotu místa pozvednout. Proto jsme připravili manuál, který má pomoci vizuální smog omezit,“ říká radní Hana Třeštíková.

Manuál pro kultivovanou Prahu má sloužit zejména podnikatelům, kteří mají v centru svou provozovnu. Legislativa v oblasti reklamy je v tomto ohledu velmi roztříštěná a je proto těžké zjistit, jaké všechny předpisy je třeba dodržet. Mnoho reklam je proto dnes umisťováno bez řádného povolení a v rozporu s předpisy. Manuál tak pomůže podnikatelům vyznat se v tom, co je třeba dodržet, a zároveň přináší návod, jak získat všechna povolení.

„Začali jsme tak, že jsme se sešli se zástupci jednotlivých úřadů a shrnuli si, jaké zákony a předpisy v oblasti reklamy v centru Prahy platí,“ vysvětluje Kristýna Drápalová, která měla projekt manuálu na starosti. „Tak jsme zjistili, že mezi kompetencemi jednotlivých úřadů jsou mezery. Proto jsme doplnili několik nových pravidel, která dosud nemají oporu v českých zákonech. Týká se to třeba polepů. Kompletní soubor pravidel potom schválila městská rada a jsou nyní závazné pro všechny objekty v majetku hlavního města, stejně tak prošly schválením i v Praze 1. Město tak začne tím, že si zamete před vlastním prahem a dá příklad ostatním majitelům nemovitostí,“ upřesňuje Drápalová.

O ilustrovanou podobu manuálu se postarala Anastasia Vrublevská z grafického studia noBrother. Praha tak navázala na další česká města, která již manuál reklamy vydala, zejména Brno a Ostravu.

„Vydáním manuálu ale naše práce v oblasti vizuálního smogu nekončí. Na jeho vydání naváže intenzivnější kontrolní činnost, ale i motivace podnikatelů pomocí grantového systému, který budeme v nejbližších týdnech předkládat ke schválení Radě hlavního města Prahy. Jednat budeme také s firmami, jejichž pobočky v centru sídlí, a místními podnikateli,“ dodává radní Třeštíková.

Manuál pro kultivovanou Prahu je ke stažení na webu kultivovana.praha.eu.. Příklady dobré praxe i nejrůznější prohřešky v oblasti vizuálního smogu budou prezentovány i na instagramovém kanálu Kultivovaná Praha.

 

 

22. června 2020
9. dubna 2024