Chopinova 6, čp. 1556, Vinohrady, Praha 2

Chopinova 6

Dům je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 49078/1-2250

  • 1 minuta čtení
  • 11 fotografií

Jedná se o příklad zdařilé rekonstrukce architektonicky vysoce kvalitního řadového bytového domu s členitým uličním průčelím (pseudoarkýře s lodžiemi mezi nimi, balkóny, terasy, lizény z režného cihelného zdiva), figurální plastickou výzdobou v úrovni zvýšeného parteru (Antonín Vaigant) a řadou originálních detailů, který byl postaven podle plánů arch. Bohumila Vaiganta v r. 1909 ve stylu modemy (pravoúhle stylizující dekorativní modemy).  V r. 1936 byl dům podle návrhu arch. Františka Kolmana nastavěn o páté, ustupující patro.

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

1. listopadu 2012
1. listopadu 2012