Magistrát hl. m. Prahy obnovuje za zvýšených hygienických podmínek standardní provoz

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-3/MIN/Kan ze dne 9. 4. 2020 dochází s účinností od 20. 4. 2020obnovení úředních hodin Magistrátu hlavního města Prahy  v rozsahu před nouzovým stavem, tedy v pondělí 12.00 hod. – 17.00 hod. a ve středu od 8.00 hod. – 18.00 hod.  

Pro vyřizování úředních záležitostí na odboru památkové péče doporučujeme v zájmu omezení osobního kontaktu v maximální možné míře využívat písemný, elektronický či telefonický kontakt se zaměstnanci odboru památkové péče.  Pro vyřízení nezbytně nutných, mimořádných, neodkladných záležitostí, které nelze vyřídit písemně, elektronicky či telefonicky, je vyčleněna přepážka č. 58 v přízemí Škodova paláce – vlevo od hlavního vchodu z ulice Jungmannovy. V tomto případě žádáme o předchozí telefonickou domluvu termínu.

Informace jsou podávány výhradně telefonicky či na základě písemného podání (učiněného buď v listinné podobě na podatelně Magistrátu hlavního města Prahy nebo prostřednictvím pošty, nebo elektronické podobě prostřednictvím systému datových schránek, e-podatelny Magistrátu hlavního města Prahy či pracovního e-mailu zaměstnanců odboru). Bližší informace lze získat na telefonním čísle: 236 00 2334, 236 00 2987.

 

20. dubna 2020
20. dubna 2020