Mezinárodní konference Volební kultura v Praze (1918–2018)

  • 1 minuta čtení
x2018_10_19_4

Projekt Volební kultura v Praze (1918 - 2018) zahrnuje trojici odborně a mediálně rozdílných výstupů - mezinárodní konferenci na půdě Centra středoevropských studií VS, reprezentativní konferenční publikaci ve formě kolektivní monografie vydané Nakladatelství Lidové noviny a doprovodný edukativní program pro studenty dějepisu vybraných pražských středních škol s názvem Koho a jak volili moji předkové. Projekt se zaměřuje na volby do zastupitelských orgánů v čele s parlamentními volbami a volbami do obecních samospráv, které jsou základními pilíři liberálně - demokratických systémům a oprávněně náležejí k frekventovanými fenoménům veřejné i odborného diskursu napříč politickým spektrem a sociálními vědami. Ve 20. stolení prošla volební kultura střední Evropy, české země nevyjímaje, dynamickým vývojem. Projekt se zaměřuje na konceptualizaci voleb jako důležitého společenského a historického fenoménu českých a středoevropských dějin posledního století průřezově optikou volek jako základního demokratického mechanismu.

Více o konferenci
Program konference

31. října 2018
31. října 2018