Nádraží Vyšehrad

Oprava krovů a dřevěných stropů

  • 1 minuta čtení
P1010140

Dne 3. listopadu 2011 se uskutečnila kontrolní prohlídka stavby za přítomnosti zástupců Drážního úřadu - stavební sekce oblast Praha (DÚ Praha),  investora stavby TIP Estate s.r.o., projektanta Ateliéru OMIKRON - K,  Úřadu městské části Praha 2 - odboru výstavby (OV ÚMČ Praha 2), Magistrátu hl.m.Prahy - odboru památkové péče (MHMP OPP) a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze (NPÚ).

Kontrolní prohlídka byla svolána Drážním úřadem na základě požadavku MHMP OPP o součinnost při řešení opravy výše uvedené kulturní památky. Předmětem výkonu kontrolní prohlídky bylo zjištění stavu stavby a zjištění důvodů, proč práce na krovu a stropech, ke kterým byly vydány jak kladné závazné stanovisko MHMP OPP v roce 2009, tak rozhodnutí Drážního úřadu v roce 2010, nebyly doposud zahájeny.

Zástupce investora TIP Estate s.r.o. sdělil, že byly provedeny pouze udržovací práce a stavba nebyla doposud zahájena z finančních důvodů. Zástupci MHMP OPP a NPÚ doporučili stavebníkovi požádat o grant do konce listopadu 2011.

Účastníci kontrolní prohlídky se vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období dohodli na posunutí termínu zahájeni stavby "Oprava krovů a dřevěných stropů nádraží Vyšehrad", nejpozději do konce dubna 2012 s tím, že Drážní úřad svolá kontrolní prohlídku stavby v posledním týdnu března r. 2012, při které stavebník předloží aktualizovaný mykologický průzkum provedený v součinnosti s NPÚ.

16. prosince 2011
16. prosince 2011