Nová příručka pro posuzování restauračních zahrádek

Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy zpracoval nový odborný materiál pro posuzování restauračních zahrádek v památkově chráněném území hlavního města Prahy.

  • 1 minuta čtení
restaurační zahrádka
Autor: archiv praha.eu

Restaurační zahrádky jsou významnou součástí uličního interiéru města a mají vliv na celkový vzhled prostředí, kde jsou zřizovány. Veřejný prostor má v urbanismu důležitou roli a v historickém jádru města je také předmětem ochrany památkové péče. Proto je zřízení nové restaurační zahrádky v památkově chráněném území podmíněno souhlasným závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Příručka byla vypracována v zájmu kultivace veřejného prostoru v památkově chráněném území, pro zvýšení povědomí širší veřejnosti o této problematice a také pro větší transparentnost procesu posuzování nových zahrádek na půdě Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, na jehož internetových stránkách bude zveřejněna.   

Restaurační zahrádka byla tradičně sezónním záborem pro zvýšení odbytové plochy provozovny (restaurace, kavárna apod.) za příznivého počasí, především v jarních a letních měsících. Základním principem nové příručky, z něhož vycházejí všechny požadavky na provedení každé restaurační zahrádky, je zachování sezónního charakteru tohoto typu záboru.

Nový odborný materiál reflektuje připomínky příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy (Odbor živnostenský a občansko správní, Odbor stavební), Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze,  a prostřednictvím Sdružení Nového Města pražského i názory části podnikatelské veřejnosti.

Příručka bude podkladem pro rozhodování Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, pro posuzování souladu navrhované restaurační zahrádky s požadavky vyplývajícími z právních předpisů účinných na úseku státní památkové péče v hl. m. Praze.  

Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hlavního města Prahy (příručka)

 

11. května 2015
11. května 2015