Obnova kaple sv. Václava v Suchdole

  • 3 minuty čtení
  • 9 fotografií
x2022_06_15

V roce 2017 byla vyhlášena městskou částí Praha-Suchdol architektonicko-krajinářská soutěž, řešící vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem a okolím kaple sv. Václava, jejich napojení na Suchdol a začlenění místa do přírodní rezervace Údolí Únětického potoka. Projekt s názvem Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava byl dokončen v roce 2018 a součástí projektu byla i rekonstrukce kaple sv. Václava z roku 1755, v jejíž blízkosti se bude nacházet nový hřbitov.

Od podzimu roku 2020 do prosince 2021 kaple prošla celkovou rekonstrukcí, při níž byla obnovena fasáda, krov, střecha a interiér, položena nová dlažba a repasován kůr. V oblasti střechy došlo k výměně stávajícího krovu, přičemž zachovalé prvky byly ponechány ošetřeny, jako krytina byla vybrán bobrovka osazená šupinově na husté laťování, s nosovými hřebeny (tato krytina i způsob ložení doložen SHP). Byla nově provedena exteriérová režná omítka bez nátěru, profilované prvky (korunní římsa) byly provedeny v barevnosti velmi jemného okru. Okenní výplně pocházející nejspíše z počátku 20. století byly repasovány. U západního vstupu bylavyměněna stávající mříž, dveře byly repasovány a opatřeny novým fládrováním. Ve vstupní věžičce byl nově instalována pískovcová dlažba (dříve betonová, snad z konce 19. století). Opravena a doplněna byla též podlaha v interiéru kaple. Mezi další výrazné interiérové úpravy patří celková oprava zábradlí kůrů (zábradlí bylo posunuto směrem do kůru, kde byla jeho pozice doložena stavebním průzkumem). Součástí obnovy byla i renovace zvonu a pozlacení obou křížů na hřebenu střechy. Nově byla též opravena ohradní zeď kostela.

Během rekonstrukce byly objeveny zajímavé skutečnosti doplňující historické poznání řešené kaple. Jedná se například o nápis na trámu krovu či o nápis z roku 1806 v dolní části vítězného oblouku. V čele novogotické předsíně bylo objeveno druhotně zazděné okrouhlé okénko, které bylo, dle historických fotografií, snad doplněno malovaným plechovým obrazem. Okénko bylo sice zazděno, je však nově v omítce přiznáno a doplňuje tak jinak poměrně plochou čelní architekturu kaple.

V rámci restaurátorských průzkumů byla objevena rozsáhlá, patrně celoplošná výmalba interiéru kaple zřejmě z druhé poloviny 18. století. Jedná se o iluzivní malbu oltářní architektury. Malby architektury jsou provedeny technikou al fresco, tedy malbou do živé omítkové vrstvy. Malovaný oltář je bohatě členěný se středovým oltářním obrazem s figurálním motivem – pravděpodobně se jedná o sv. Václava, po jehož pravici je zatím neidentifikovaná ženská postava. Základní plochy stěn jsou pojednány bílým vápenným nátěrem. Niky po stranách lodi kaple jsou taktéž pojednány iluzivní malbou architektury, lze je nazvat jako menší postranní oltáře, ve středu s oltářními obrazy, zobrazujícími sv. Benedikta a sv. Prokopa.

Základním vstupním průzkumem v kapli byly sondami podchyceny zejména na stěnách jak mladší vrstvy výmalby, tak stopy starších úprav, zasahující pod přizdívky, s architektonickými a figurálními stopami. Vzhledem k nálezu různých souvrství na stěnách lodě i presbytáře včetně nápisů bylo nutné základní sondy rozšířit, neboť postupně byly odhalovány rozsáhlé partie pojednané malbami včetně figurálních partií. Na stropě se našla monochromní modrá základní plocha, původně doplněná hvězdičkami. Nyní obnovený strop je rovněž proveden v modré barvě s hvězdičkami v presbytáři. Restaurování výmalby kaple nadále pokračuje.

Kaple je dokladem drobné prosté barokní architektury spoluvytvářející obraz kulturní krajiny Suchdola, uplatňuje se i v dálkových pohledech a spolu s areálem hřbitova je významným paměťovým historickým prvkem místní komunity.

15. června 2022
18. dubna 2024